آریا

اینها آدرس های اصلی تماس آریا ای هستند:

– برای مسائل مربوط به ریاست انجمن.

presidencia@aria-e.org

برای مسائل مربوط به معاون  رئیس انجمن.

vicepresidecia@aria-e.org 

– برای مسائل مربوط به سکرتر رئیس انجمن.

secretaria@aria-e.org

در آن می توانید سوالات کلی در مورد انجمن و همچنین درخواست برای ثبت نام یا لغو عضویت در آن داشته باشید

– برای مسائل مربوط به اقتصاد انجمن.

tesoreria@aria-e.org

– برای مسائل فرهنگی و تربیتی.

relacionesculturales@aria-e.org

در آن شما می توانید هر گونه پرس و جو در مورد مطالعات و یا موارد دیگر مربوط به مسائل فرهنگی داشته باشیذ.

– برای مسائل مربوط به همکاران سابق با اسپانیا و خانواده های آنها.

colaboradoresenafganistan@aria-e.org

در آن می توان رایزنی کرد و وضعیت همکاران و خانواده هایشان را بیان کرد.

– برای انتشار در وبلاگ صفحه

publicaciones@aria-e.org

می‌توانید مقالاتی را که می‌خواهید منتشر شوند (شخصی، عمومی، فرهنگی، آشپزی و غیره)، اخبار، ویدیوها و غیره برای آن ارسال کنید. که به شرط رعایت قوانین و اصول کلی انجمن که در اساسنامه تعیین شده باشد، منتشر خواهند شد.

متون را می توان به زبان اسپانیایی یا دری نوشت (ترجیحا به هر دو زبان، اگر نویسنده به آنها مسلط باشد)

– برای تماس با مدیریت صفحه.

contacto@aria-e.org

– برای تماس با مدیریت صفحه در مورد مسائل فنی.

rrss@aria-e.org