برنامه ارتقا ظرفیت زنان افغان در اسپانیا

انجمن ارتباطات فرهنگی بین افغانستان و اسپانیا (ARIA-E) با کمک و همکاری کمیساری عالی ملل متحد در امور مهاجرین پروژه ارتقا ظرفیت زنان افغان را راه اندازی میکند. هدف این کمک ها ادغام محفوظ و بدون آسیب خانم های افغان که تازه به اسپانیا رسیده اند است که این امر ادغام خانواده را نیز ساده میسازد.

از چه چیزی تشکیل شده است؟

پروژه مذکور سه بخش اساسی تشکیل میدهد که مهم ترین آنه:

جلسات حضوری/آنلاین هر جمعه ساعت 17:00 (اسپانیا) از 12 اکتبر 2022 تا 13 ژانویه 2023 برگزار می شود.

Imagen de Franz P. Sauerteig

یکی دیگر از بخش های این پروژه جلسات ماهانه برای مردان افغان به منظور رسیده گی به مسایل خانواده گی و پروسه ادغام خواهد بود

دومین جمعه هر ماه، ساعت 17:00 (اسپانیا) از 14 اکتبر 2022 تا 13 ژانویه 2023

محل:

Centro Cultural El Pozo del Tío Raimundo: Av. de las Glorietas, 19, 21, 28053 Madrid اتاق 4:

کلاس های آنلاین رایگان اسپانیایی

هسپانوي ټولګي

برای پروسه ادغام زبان خیلی مهم است به همین منظور صنوف ابتدایی آموزش زبان اسپانوی را از تاریخ ۱۲سپتمبر الی ختم پروژه مذکور به شکل آنلاین برگزار میکنیم.

از شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:00 (به وقت اسپانیا) می توانید از این لینک به کلاس های آنلاین رایگان دسترسی داشته باشید:

https://meet.google.com/pxw-fwrn-gqq

ما شما را تشویق به شرکت در این پروسه میکنیم برای اشتراک با برگزار کننده گان به تماس شوید:

جلسات بانوان:

سونیتا سروری و نجیبه احمدی

تلفن/واتس اپ: 630435633:

ایمیل:

sunita.programamujeres@aria-e.org; najiba.programamujeres@aria-e.org

جلسات آقایان:

داریوش محمدی:

تلفن/واتس اپ631668874

کلاس های اسپانیایی:

علی آقا احمدی:

ایمیل

aliaqa.programamujeres@aria-e.org

و اگر اطلاعات بیشتری می خواهید می توانید به contacto@aria-e.org بنویسید