سرشماری خانواده ها و کتاب رهنمود خانواده های مهاجر مقیم اسپانیا

در اسپانیا،  ثبت نام در شهر بسیار مهم است.

تمام این خدمات در شهرداری محل تان قابل دسترس است. در صورت تغییر موقعیت، لطفا آدرس جدیدتان را با سازمان ثبت احوال و نفوس شریک سازید

ثبت نام در شهر برای موارد زیر ضروری است: دسترسی به خدمات چندگانه، مکتب و دانشگاه، اسناد رسمی، کمک در شهرداری ها و حکومت های محلی  و غیره

(در این لینک به صورت ویدیویی به زبان اسپانیایی توضیح می دهند)

کتاب رهنمود خانواده را از طریق انترنت ویا سازمان ثبت احوال و نفوس بدست آورده می توانید

توجه
کتاب خانواده تنها در صورتی امکان پذیر است که فرزندی در اسپانیا به دنیا بیاید

روش

درخواست وقت ملاقات الکترونیکی کنید یا مستقیماً به اداره ثبت احوال مراجعه کنید (در این لینک می توانید ببینید که شهر شما متعلق به کدام اداره ثبت است

در آنجا به شما اطلاع می دهند و وقت ملاقات را مدیریت می کنند (معمولاً همان روز از وقت ملاقات و کتاب رهنمود خانواده  را با تو می دهند)-

برای تطبیق رهنمود کتاب خانواده  موارد زیر ضروری است

درخواستی، که توسط خود سازمان ثبت احوالارائه خواهد شد

انجام (دی ان ای/ای ان ای) اعضای خانواده

ارائه نکاح خط

ارائه کارت تولد به فرزندان

(به راحتی می توانید در صورت درخواست هر مدرک دیگری خود را به اداره ثبت احوال اطلاع دهید)

کتاب رهنمود خانواده در امور ذیل حائز اهمیت است

برای ثبت نام بچه ها

برای دریافت سند خردسالان

درخواست بیکاری یا دریافت یارانه، پس از  پایان آن

مهد کودک، مکتب و دانشگاه

برای امضای قرارداد کار

برای مسافرت با نوزادی که هنوز مدارک ندارد در داخل کشور

در برخی موارد درخواست می شود که اقامت در یک کشور خارجی را بررسی کنید

بدرخواست رخصتی ولادی برای مادران و پدران

رای اثبات پیوندهای خانوادگی که بین شهروندان اسپانیایی با خانواده های خارجی وجود دارد

مچنین ممکن است برای سایر مراحل لازم باشد، بنابراین شما علاقه مند هستید که کتاب خانواده را در اسرع وقت تهیه کنید